Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut har idag inkommit till klubben. Överklagan avslås i båda ärendena och Regionens beslut att bevilja miljötillstånd samt bygglov kvarstår. Nu följer en överklagandeperiod och ev att det flyttas till nästa instans, vilket är Mark- och Miljödomstolen i Nacka.