Mark & miljödomstolen

Överklagandehandlingar har inkommit från Mark & miljödomstolen. Ett bemötande (svar) är inskickat.