Etelhem-spåret

Det är förbjudet att köra på anläggningen i Etelhem tills vi går ut med något annat via hemsida och sociala medier.

Vi jobbar på att få igång verksamheten snarast, men tills allting är klart är det alltså körning förbjudet både på endurospåret och på tänkta crossbanan. Sprid detta vidare så att vi slipper otillåten körning.

Mvh MX Wisby

Överklagan Etelhem

Prövningsnämnden till Mark & Miljöverdomstolen har gett prövningstillstånd vilket innebär att ärendet går vidare till högsta instans. Klubben har skickat in yttrande gällande överklagan. Inget datum finns på när domslut i ärendet kan tänkas komma.

Uppdatering Etelhem

Mark & miljödomstolens dom i december blev överklagad. Ärendet ligger nu i kö till prövningsnämnden för Mark & miljööverdomstolen. Finns idag inget datum på när beslut kan tas där. Om prövning nekas så gäller föregående domstols beslut, dvs överklagan från grannar avslås och bygglovet vinner laga kraft.

Årsmöte 2021

Då är det tid för Årsmöte 2021! Alla medlemmar i MX Wisby är välkomna till möte den 28 februari kl 17.00.  På grund av epidemin så kommer vi att göra detta digitalt istället. Kallelse, möteslänk och övriga dokument skickas ut per mail till medlemmarna.

Styrelsen MX Wisby