Överklagan Etelhem

Prövningsnämnden till Mark & Miljöverdomstolen har gett prövningstillstånd vilket innebär att ärendet går vidare till högsta instans. Klubben har skickat in yttrande gällande överklagan. Inget datum finns på när domslut i ärendet kan tänkas komma.

Uppdatering Etelhem

Mark & miljödomstolens dom i december blev överklagad. Ärendet ligger nu i kö till prövningsnämnden för Mark & miljööverdomstolen. Finns idag inget datum på när beslut kan tas där. Om prövning nekas så gäller föregående domstols beslut, dvs överklagan från grannar avslås och bygglovet vinner laga kraft.

Årsmöte 2021

Då är det tid för Årsmöte 2021! Alla medlemmar i MX Wisby är välkomna till möte den 28 februari kl 17.00.  På grund av epidemin så kommer vi att göra detta digitalt istället. Kallelse, möteslänk och övriga dokument skickas ut per mail till medlemmarna.

Styrelsen MX Wisby

Etelhemsenduron..

Under rådande omständigheter med kraftigt ökad smittspridning och hårdare restriktioner som följd, så har beslutet tagits att ställa in Etelhemsenduron för 2020. Oavsett hur mycket vi vill köra tävlingen så vill vi inte bidra till ökad smittspridning och höjd belastning på en redan hårt belastad sjukvård. Förare och funktionärers liv och hälsa går före glädjen med en tävling. Förhoppningen är att kunna köra tävlingen under 2021, men endast under förutsättning att pandemin är under kontroll.

Styrelsen MX Wisby

Däckerbjudande!

Miro däck i Träkumla ger 25% rabatt på samtliga cross-/endurodäck året ut.  Uppge att ni är medlemmar i klubben när ni beställer/köper.

PM Stubbrace

  • Anmälan sker med passering över varvningsslinga. Ingen anmälan vid sekretariat.
  • Hyrestransponder hämtas vid sekretariat.
  • Besiktning/ljudmätning av jämna nr. Samtliga ATV besiktas för kontroll av dödmansgrepp.
  • Träning sker innan förarmöte enligt följande schema:

09.05  15-39

09.20  Ungdom, 40+

09.35 ATV

  • Förarmöte kl 09.50 vid sekretariat
  • Första start kl 10.00.
  • Heatindelning delas ut vid infart. Förarna ansvarar själva för att vara på plats vid start till respektive heat.

Efteranmälan stubbrace

Vi öppnar upp för efteranmälan från torsdag 24 sept kl 00.01 till fredag 25 sept kl 22.00.

OBS! Tänk på att det tillkommer efteranmälningsavgift så anmäl er redan nu för att slippa den!