Årsmöte 2019!

Samtliga medlemmar i MX Wisby är härmed välkomna på årsmöte 2019!

Tid: 16 feb 2019 kl 17.00

Plats: Kvarterslokal Riggen, Jungmansgatan 296, Visby

Kallelse/dagordning har gått ut till alla medlemmar via mail.

Ordförande Per Johnsson