Årsmöte 2020!

Samtliga medlemmar i MX Wisby är härmed välkomna på årsmöte 2020!

Tid: 29 feb 2020 kl 17.00

Plats: Uncle Joe’s, Visby

Kallelse/dagordning har gått ut till alla medlemmar via mail.

Ordförande Per Johnsson