Överklagan Etelhem

Prövningsnämnden till Mark & Miljöverdomstolen har gett prövningstillstånd vilket innebär att ärendet går vidare till högsta instans. Klubben har skickat in yttrande gällande överklagan. Inget datum finns på när domslut i ärendet kan tänkas komma.

Uppdatering Etelhem

Mark & miljödomstolens dom i december blev överklagad. Ärendet ligger nu i kö till prövningsnämnden för Mark & miljööverdomstolen. Finns idag inget datum på när beslut kan tas där. Om prövning nekas så gäller föregående domstols beslut, dvs överklagan från grannar avslås och bygglovet vinner laga kraft.

Årsmöte 2021

Då är det tid för Årsmöte 2021! Alla medlemmar i MX Wisby är välkomna till möte den 28 februari kl 17.00.  På grund av epidemin så kommer vi att göra detta digitalt istället. Kallelse, möteslänk och övriga dokument skickas ut per mail till medlemmarna.

Styrelsen MX Wisby

Etelhemsenduron..

Under rådande omständigheter med kraftigt ökad smittspridning och hårdare restriktioner som följd, så har beslutet tagits att ställa in Etelhemsenduron för 2020. Oavsett hur mycket vi vill köra tävlingen så vill vi inte bidra till ökad smittspridning och höjd belastning på en redan hårt belastad sjukvård. Förare och funktionärers liv och hälsa går före glädjen med en tävling. Förhoppningen är att kunna köra tävlingen under 2021, men endast under förutsättning att pandemin är under kontroll.

Styrelsen MX Wisby