Medlemsavgift 2024

Då var det dags för medlemsavgifter för 2024

Enligt senaste årsmöte så är medlemsavgifterna för 2024 följande:

Enskild: 400:-

Familj: 600:-

Stöd: 100:- (ej giltig för licens)

Kan betalas till följande:

Bankgiro: 281-4416

eller Swish: 123 22 39 937