Försäkringar/Licenser?

Försäkringar och licenser

Ja, som vi alla vet är det ju inte en helt ofarlig sport vi utövar. Men det är inte farligare än vad vi gör det till. Men om olyckan ändå skulle vara framme, vad händer då? Vad ska man göra? Ja, det första är självklart att uppsöka vården. Men sen då?  Det kan sluta med sjukskrivning, invalidisering i olika grader eller det absolut värsta, dödsfall. Vad har då försäkringar och licenser med detta att göra? Det fixar inte det som inte går att fixa längre, men det kan ge en viss ekonomisk kompensation.

Privat försäkring

Många av oss har någon form av privat fritidsförsäkring men den täcker inte alltid motorsport. Därför bör man kolla med sitt försäkringsbolag om villkoren. De med anställning och som är fackligt anslutna kan också ha en fritidsförsäkring via medlemsavgiften. Denna kan också vara idé att kolla villkoren för. Det finns bolag där motorsport ingår, dock med vissa förbehåll. Dessa är att banan ska vara besiktad och godkänd av Svemo. I dagsläget finns det två motorcrossbanor, Motorgropen och Skogsholm i Visby, och två endurobanor,Motorgropen i Visby samt Norra Gotlands MHF-Ungdom i Othem, som finns i Svemos register. Man ska kontrollera så att banlicensen inte gått ut. Detta kräver i sådant fall en ny besiktning. Tiden mellan sista datum och en ny besiktning har banan körförbud enligt Svemos regler. Skulle man ändå köra på banan och skada sig när det är körförbud kan det bli problem gentemot försäkringsbolagen.

För Motorcrossbanor finns besiktningslistan på Svemos hemsida. Länk här.

Licenser

Varför tar vi då upp licenser? Enkelt. Licensen är i mångt och mycket en försäkring från Svemo. Att påstå att den är bra vore nog att kraftigt försköna verkligheten, men den är definitivt bättre än att vara helt utan försäkringsskydd. Klubben har en försäkring i Banlicensen, men denna gäller 3:e man, dvs funktionärer och publik. De enda förarna som faktiskt räknas in i banlicensen är Guldhjälmsförare under utbildning.

Även för de som inte vill tävla aktivt utan bara köra för skojs skull så finns det licenser. Svemo har en tendens att göra om licenssystemet emellanåt, men just nu är den lägsta licensklassen Klubblicens för personer på 16 år och uppåt. Denna licens förklaras lättast som en träningslicens då det finns restriktioner vad gäller tävling. Du får träna på alla Svemoanslutna motorcross- och endurobanor oavsett om det står Motorcross eller Enduro på licensen, men du får bara ställa upp i en klubbtävling hos den klubb och i den specifika gren som står på licensen. Vill man köra fler och lite större tävlingar får man ta nästa steg i licenstrappan vilket i detta fall är Bredd/Senior/Junior för Motorcross och Senior/Junior för Enduro. Mer om licenser samt vad som gäller för barn och ungdomar finns att läsa här.

Sammanfattning

Kontrollera ditt försäkringsskydd. Kontrollera att banan du ska åka på inte har körförbud. Visa hänsyn till övriga förare under träning så att onödiga risksituationer undviks. Kör aldrig med en cykel som har brister i bromsar, ram (chassi), fjädring eller motor då detta kraftigt ökar risken för skador både för dig och andra på banan.

Men framförallt, glöm inte att ha kul!