Frågor & svar

F: Måste jag ha licens för att få träna på en Svemo-bana?

S: Ja, fr o m 1 jan 2016 måste samtliga förare ha någon form av licens för att det ska finnas ett grundläggande försäkringsskydd.Guldhjälmar under utbildning har fullt försäkringsskydd enligt de nya reglerna och barn/ungdomar som inte har Guldhjälmslicens eller är inskrivna på sådan utb har halvt försäkringsskydd.
Det finns Prova-på licens för 12 år och äldre som går att lösa för dagen (150:-/tillfälle), men denna kan endast utnyttjas ett fåtal ggr per år och förare.
Lägsta licensen inom Motorcross och Enduro är ’Klubblicens’ och gäller för träning på samtliga Svemo-godkända banor, och även för klubbtävlingar inom den utfärdande klubbens regi samt den gren som licensen är utfärdad för. Du kan alltså träna både cross och enduro oavsett vad som står på licensen, men bara köra klubbtävling i den gren som står på licensen. Klubblicens kostar från 500:-/år. Kravet är att du är medlem i en Svemo-ansluten klubb. Vill du veta mer kan du läsa mer hos Svemo. direktlänk
Vill du köra fler tävlingar krävs högre tävlingslicens.

F: Hur får jag då tävlingslicens?

S: Om du vill ha crosslicens och är under 12 år så ska ni kontakta barnledare Per Johnsson på mob 070-271 88 09 för en Guldhjälmsutb, med avslutande teoretiskt och praktiskt prov för både målsman och förare.
Är du över 12 år så är det Tom Lundgren (mob 070-588 33 65) eller Roger Jakobsson (mob 070-260 99 04) som gäller , och där behövs en genomgång av tävlingsregler samt en uppkörning för att få licensen.
För endurolicens (ej Guldhjälm) så är det ordförande Per Johnsson, mob 070-271 88 09, som får skriva på licensansökan.

F: Har ni en egen bana/anläggning?

S: Nej, inte ännu. Vi arbetar för fullt med att få tillstånd för en anläggning med crossbana och enduroslinga i Etelhem, men det är ännu inte klart. Mer aktuell info går att läsa under fliken Etelhemsanläggningen i menyn