Etelhemsenduron..

Under rådande omständigheter med kraftigt ökad smittspridning och hårdare restriktioner som följd, så har beslutet tagits att ställa in Etelhemsenduron för 2020. Oavsett hur mycket vi vill köra tävlingen så vill vi inte bidra till ökad smittspridning och höjd belastning på en redan hårt belastad sjukvård. Förare och funktionärers liv och hälsa går före glädjen med en tävling. Förhoppningen är att kunna köra tävlingen under 2021, men endast under förutsättning att pandemin är under kontroll.

Styrelsen MX Wisby