Uppdatering Etelhem

Mark & miljödomstolens dom i december blev överklagad. Ärendet ligger nu i kö till prövningsnämnden för Mark & miljööverdomstolen. Finns idag inget datum på när beslut kan tas där. Om prövning nekas så gäller föregående domstols beslut, dvs överklagan från grannar avslås och bygglovet vinner laga kraft.