Överklagan Etelhem

Prövningsnämnden till Mark & Miljöverdomstolen har gett prövningstillstånd vilket innebär att ärendet går vidare till högsta instans. Klubben har skickat in yttrande gällande överklagan. Inget datum finns på när domslut i ärendet kan tänkas komma.